Trump erkent Wageningen officieel als ‘dorp waar je niet dood gevonden wil worden’


#WURnolife

President Donald Trump heeft in een toespraak bekendgemaakt dat de VS Wageningen vanaf nu ook officieel totaal niet meer serieus nemen. ‘Vandaag erkennen we eindelijk het voor de hand liggende feit dat er niets te zien is in Wageningen. Het is iets wat gezegd moet worden.’ Het gewaagde besluit heeft internationaal tot louter milde reacties en unaniem begrip geleid.

Met de erkenning is Trump de eerste wereldleider die ook maar iets over Wageningen te zeggen heeft. Volgens de president was dit een ‘noodzakelijke stap om het milieudebat te ondermijnen’. De Amerikaanse overheid zal het proces beginnen om alle Amerikaanse ketens uit Wageningen te verhuizen, voor zover die er ooit zijn geweest.

Het plan is zowel in de internationale politiek als in Wageningen zelf op geen enkele kritiek gestuit. ‘Voor het eerst moet ik toegeven dat ik het met de Amerikaanse president eens ben’, aldus een student Internationale Ontwikkelingsstudies.

In Nederland heeft de NS als reactie het negatieve reisadvies voor Wageningen aangescherpt met werkzaamheden tussen Driebergen-Zeist en Veenendaal-De Klomp.