Disclaimer

De redactie van de Wureld plaatst louter artikelen met een satirische of parodiërende betekenis. De artikelen zijn op geen enkele manier van serieuze aard hoewel ze wel op werkelijke actuele gebeurtenissen gebaseerd kunnen zijn. Bestaande personages kunnen daarbij gefingeerd zijn en onderdeel worden van een fictioneel artikel die op geen enkele intentionele manier een reële weergave geeft van de werkelijkheid. Uitspraken of quotes van personen of rechtspersonen kunnen zowel verzonnen als verdraaid zijn. Vindt er daadwerkelijk een gebeurtenis plaats zoals die beschreven is op wureld.nl dan is dit toevallig, onbedoeld, ongelukkig en stiekem ook verbazingwekkend. Deze site is puur voor vermakelijke doeleinden en is daarbij een bron voor humor, satire en parodie. De Wureld is bedoeld voor een volwassen, kritisch en verfijnd publiek.

Lezers die zich aangevallen, beledigd, geschokt, bedreigd of gekwetst voelen na het lezen van een artikel kunnen contact opnemen met de redactie. Als u meent dat wureld.nl berichten heeft geplaatst die onrechtmatig zijn jegens u als personage en/of jegens uw onderneming dan kunt u dit kenbaar maken via het mailadres (redactie@wureld.nl). Wij zullen dan bekijken of uw klacht inderdaad gegrond is en daar dan de nodige maatregelen voor nemen, denk hierbij aan het verwijderen van desbetreffend artikel.